Het plezier van samen leren

Home » Betrokkenheid »   Klankbordgroep
 

Klankbordgroep

In schooljaar 2024-2025 starten we met een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit een groep mensen die samenkomt om feedback, adviezen en ideeën te geven over verschillende aspecten van het onderwijs binnen de school. Het doel hiervan is de communicatie tussen de school en de ouders te bevorderen.
We komen 3x per schooljaar samen.
Voorbeelden van onderwerpen die in de klankbordgroep worden besproken zouden kunnen zijn: schoolbeleid, activiteiten, communicatie of het verkeer.

Door diverse stemmen te horen en mee te laten beslissen, kunnen we als school beter inspelen op de behoeften en verwachtingen van de ouders, wat uiteindelijk kan leiden tot een betere leeromgeving voor de kinderen.

Deze groep zal volgend jaar samenkomen met nader te bepalen groepsleerkracht(en) en Lobke (teamcoördinator), op de volgende data:
• Donderdag 21 november 19.30-21.00 uur
• Dinsdag 15 april 19.30-21.00 uur
• Donderdag 12 juni 19.30-21.00 uur

Lijkt het je wat om aan te sluiten bij de klankbordgroep? Mail je aanmelding dan naar lobke.sanders@etuda.nl. Vermeld je erbij in welke groep je kind(eren) zit(ten)? Alvast bedankt