Het plezier van samen leren

Home » Betrokkenheid »   Leerlingenraad
 

Leerlingenraad

Op basisschool de Groene Parel vinden we het belangrijk dat ook de leerlingen mee mogen denken en ideeën aan mogen leveren betreffende ons onderwijs. Daarom hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit 17 leerlingen: uit elke groep één leerling. Soms krijgt de leerlingenraad een opdracht mee; denk hier eens overna of vraag eens na bij kinderen uit jouw klas! Het kan ook zijn dat de leerlingen zelf met een onderwerp komen tijdens de vergadering.

De leerlingenraad wordt dit schooljaar geleid door juf Jasmijn en juf Lobke.

De vergaderdata staan in de jaarkalender.