Het plezier van samen leren

Home »   Ons onderwijsconcept
 

Ons onderwijsconcept

Het onderwijs binnen basisschool De Groene Parel richt zich in hoofdlijnen op het spelend en ontdekkend leren, waarbij het spelend leren in de groepen 1 t/m 4 centraal staat en het ontdekkend leren in groep 5 t/m 8.

Groep 1/2
De leerkracht creëert, binnen een rijke en uitdagende leeromgeving,  een onderwijsaanbod dat het spel van de kinderen stimuleert en de ruimte biedt om te mogen ervaren en ontdekken. Het leren vindt plaats binnen een betekenisvolle context en sluit aan bij de doelen vanuit het leerlingvolgsysteem.

 

Groep 3/4
Het spelend leren zien we in groep 3 en 4 terug in de aanvulling op het onderwijsaanbod. De doelen van de methodes zijn leidend voor het spelend leren in groep 3 /4. De leerkracht geeft kinderen de  ruimte om binnen een rijke leeromgeving, middels interactie, materialen, bewegend leren, visualisatie en handelend leren de lesstof spelenderwijs te verwerken.

 

Groep 5 t/m 8
Het ontdekkend leren komt hoofdzakelijk aan bod binnen de context van een thema of vanuit de methode, maar zien we ook terug in de omgeving van een school en in de rol van de leerkracht.
Bij het ontdekkend leren zijn de leerlingen actief bezig met hun leerproces. Ze leren initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren.