Het plezier van samen leren

Home » Betrokkenheid »   Medezeggenschapsraad
 

Medezeggenschapsraad

De MR staat voor Medezeggenschapsraad. Elke school heeft een MR waarin ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) meepraten over schoolbeleid. De MR geeft advies en moet instemming verlenen als de school beleid wil veranderen.
Daarnaast heeft de MR een controlerende functie. Zo bespreekt de MR de begroting en het formatieplan. In feite kun je stellen dat de MR meedenkt over het complete reilen en zeilen binnen de school.

De MR vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar. U bent overigens van harte welkom om een vergadering bij te wonen, want de vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata staan in de jaarkalender.

Leden MR
Ouders: Pieter van der Mout, Jeroen Zandbergen en Simon van Dingstee
Teamleden: Juf Sophie, juf Milou en juf Pien

U kunt te allen tijde contact opnemen met de MR via:
mr.degroeneparel@stgboom.nl