Het plezier van samen leren

Home » Ons onderwijsconcept »   Missie en visie
 

Missie en visie

Ga je mee naar een bijzondere plek? 
Een plek waar kinderen centraal staan. Waar ze zichzelf zijn, vol (zelf)vertrouwen. Vrij, onbevangen en met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld. Waar ze hun eigen talenten ontwikkelen, zelfkennis opdoen, zich voluit ontplooien. Waar ze leren door te ervaren en door te beleven. Waar kinderen voldoende uitdaging krijgen, geprikkeld en gestimuleerd worden. Waar ze fouten mogen maken en grenzen kunnen opzoeken. Waar kinderen zich gezien en gehoord voelen. Waar ze samen spelen en samen leren. Met respect voor zichzelf én voor anderen. In een warme, veilige, boeiende, natuurlijke en verbindende omgeving. Ga je mee... naar Basisschool De Groene Parel?

Missie = waar gaan we voor? 
Basisschool De Groene Parel heeft een missie: de komst van een mooie, duurzame omgeving voor kinderen van 0−13 jaar. Een plek waar het kind centraal staat en zich optimaal kan ontwikkelen als het gaat om persoonsvorming, socialisatie, burgerschap én kennis & vaardigheden.

Visie = waar staan we voor?
Op basisschool De Groene Parel bieden we een omgeving waar kinderen met plezier en zelfvertrouwen van en met elkaar leren en samen (op)groeien. Elk kind krijgt de ruimte om de eigen interesses en behoeften te volgen en talenten te ontplooien: een sterke basis voor het leven!

Onze visie bestaat uit vier kernwaarden: samen bieden we een veilige en betekenisvolle omgeving, waarbinnen elk kind eigenaar is van zijn of haar eigen ontdekkingsreis.

Samen

We groeien samen op, hebben aandacht voor elkaar en communiceren op een open manier. We zien en benutten elkaars kwaliteiten.

Veiligheid

Ik word gezien, mag mezelf zijn, de wereld om mij heen ontdekken, fouten maken en grenzen opzoeken. Wederzijds vertrouwen is de basis.

Betekenisvol

Ik leer door te ervaren en te beleven, mag nieuwsgierig zijn en vragen stellen. Ik word onvoorwaardelijk geaccepteerd.

Eigenaarschap

Ik mag er zijn, wij mogen er zijn. We zijn allemaal eigenaar van ons eigen ontwikkelingsproces en krijgen de ruimte om zelfkennis op te doen en onze eigen ‘ik’ te ontwikkelen.