Het plezier van samen leren

Home » Ons onderwijsconcept »   Organisatie
 

Organisatie

Richtinggevende uitspraken

Om meer diepgang te creëren in onze visie, hebben we samen met onze leerkrachten richtinggevende uitspraken geformuleerd. Door deze richtinggevende uitspraken te schrijven voor verschillende groepen, is er een doorgaande lijn zichtbaar.

Deze doorgaande lijn is in dit bestand mooi zichtbaar geworden.

 

Het gebouw

Momenteel bestaat onze school uit twee gebouwen, namelijk een onderbouw- en een bovenbouwvleugel. In de nabije toekomst zien we de realisatie van een verbinding  voor ons, waardoor onze gebouwen met elkaar verbonden zullen zijn.

Op dit moment bevinden zich in de onderbouw de groepen 1 t/m 4 en in de bovenbouw de groepen 5 t/m 8. De onderbouw beschouwen we als onze ‘hoofdingang’, waar ook het kantoor van onze directie te vinden is. Tevens bevindt zich in de onderbouw vleugel een teamkamer, koffiecorner, knutselzolder en het kantoor van één van onze leerkrachtondersteuners.

In de bovenbouw is eveneens een teamkamer en koffiecorner, maar bevindt zich ook een speelzaal, het kantoor van één van onze leerkrachtondersteuners en het IB-kantoor.

De indeling van onze groepen in de gebouwen is als volgt:

Plattegrond (1)

 

Leerstofjaarklassensysteem

We werken met het leerstofjaarklassensysteem. Bij het leerstofjaarklassensysteem worden de leerlingen gegroepeerd op basis van hun leeftijd.

De leerstof is een startpunt van het leerstofjaarklassensysteem. Er is een totaalaanbod beschikbaar van de leerstof die de leerlingen jaarlijks zouden moeten kunnen leren. Aangezien de praktijk leert dat kinderen erg verschillen in ontwikkelingstempo, wordt er op allerlei verschillende manieren gedifferentieerd.