Het plezier van samen leren

Home » Ons onderwijsconcept »   Organisatie
 

Organisatie

Organisatie De Groene Parel

De schoolleiding van De Groene Parel wordt gevormd door Karin van Riel.

Het dagelijkse onderwijsproces wordt daarbij gecoördineerd door Lobke Sanders (onderbouwcoördinator) en Jasmijn van Beek (bovenbouwcoördinator).
Samen vormen zij het management team (MT) van De Groene Parel en zijn ze eindverantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen.

De leerlingzorg wordt gecoördineerd door Mariëtte de Hoon (intern begeleider onderbouw) en Marieke Bunt (intern begeleider bovenbouw).

Richtinggevende uitspraken

Om meer diepgang te creëren in onze visie, hebben we samen met onze leerkrachten richtinggevende uitspraken geformuleerd. Door deze richtinggevende uitspraken te schrijven voor verschillende groepen, is er een doorgaande lijn zichtbaar. Deze doorgaande lijn is in dit bestand mooi zichtbaar geworden.

Het gebouw

Momenteel bestaat onze school uit twee gebouwen, namelijk een onderbouw- en een bovenbouwvleugel. In de nabije toekomst zien we de realisatie van een verbinding  voor ons, waardoor onze gebouwen met elkaar verbonden zullen zijn.

Op dit moment bevinden zich in de onderbouw de groepen 1 t/m 4 en in de bovenbouw de groepen 5 t/m 8. De onderbouw beschouwen we als onze ‘hoofdingang’, waar ook het kantoor van onze directie te vinden is. Tevens bevindt zich in de onderbouw vleugel een teamkamer, koffiecorner, knutselzolder en het kantoor van één van onze leerkrachtondersteuners.

In de bovenbouw is eveneens een teamkamer en koffiecorner, maar bevindt zich ook een speelzaal, het kantoor van één van onze leerkrachtondersteuners en het IB-kantoor.

De indeling van onze groepen in de gebouwen is als volgt:

 

 Plattegrond 23 24

 

Zoals u kunt zien op de plattegrond, werken we in alle groepen vanuit de principes van het leerstofjaarklassensysteem. Bij het leerstofjaarklassensysteem worden de leerlingen gegroepeerd op basis van hun leeftijd.

Een zeer passende vorm, die goed aansluit bij onze visie. Echter is deze vorm sterk afhankelijk van het leerlingaantal per jaargroep. We bekijken dit jaarlijks, waarbij we op basis van onze aantallen en prognoses een formatie en indeling vaststellen.