Het plezier van samen leren

Home » Ons onderwijsconcept »   Organisatie
 

Organisatie

Richtinggevende uitspraken

Om meer diepgang te creëren in onze visie, hebben we samen met onze leerkrachten richtinggevende uitspraken geformuleerd. Door deze richtinggevende uitspraken te schrijven voor verschillende groepen, is er een doorgaande lijn zichtbaar.

Deze doorgaande lijn is in dit bestand mooi zichtbaar geworden.

 

Plattegrond

Op onze plattegrond ziet u dat we een onderbouw- en bovenbouwvleugel hebben. Hier hebben we bewust voor gekozen zodat we de samenwerking gedurende de dag kunnen opzoeken met parallel groepen. Uiteraard wordt er ook samengewerkt met groepen uit de andere bouw.

In de toekomst zien we een verbinding voor ons, waar een gezamenlijke aula, speelzaal en teamkamer in gefaciliteerd zullen worden.

 

Leerstofjaarklassensysteem

We werken met het leerstofjaarklassensysteem. Bij het leerstofjaarklassensysteem worden de leerlingen gegroepeerd op basis van hun leeftijd.

De leerstof is een startpunt van het leerstofjaarklassensysteem. Er is een totaalaanbod beschikbaar van de leerstof die de leerlingen jaarlijks zouden moeten kunnen leren. Aangezien de praktijk leert dat kinderen erg verschillen in ontwikkelingstempo, wordt er op allerlei verschillende manieren gedifferentieerd.