Het plezier van samen leren

Home » Contact »   Vertrouwenspersonen
 

Vertrouwenspersonen

Voor ouders en leerlingen is het van belang dat zij bij iemand terecht kunnen op school als zij te maken krijgen met bijvoorbeeld ongewenst gedrag, pesten of andere zorgen. 
Op onze school zijn er 3 vertrouwenspersonen waar leerlingen en/of ouders terecht kunnen. Jaarlijks stellen de vertrouwenspersonen zich voor in alle groepen.
We steken met de vertrouwenspersonen in op een laagdrempelige, vertrouwelijke basisvoorziening in de school, waarbij we ouders professioneel kunnen begeleiden in de klachtenprocedure of waarbij we hen (of de leerling) kunnen ondersteunen en adviseren in de te nemen stappen.

Audrey Verberk, Maaike van de Loo en Anke Rovers zijn de interne vertrouwenspersonen op onze school. Zij zijn er voor de eerste opvang van ouders en leerlingen wanneer zij vastlopen en wanneer heti ets betreft wat niet met de leerkrachten en/ of directie besproken kan worden. U mag altijd bij ze binnenlopen of u kunt ze mailen op het volgende mailadres:


Audrey: a.verberk@stgboom.nl
Maaike: m.vandeloo@stgboom.nl
Anke: a.rovers@stgboom.nl

De externe vertrouwenspersonen van stichting BOOM zijn mevrouw Annelies de Waal en de heer Roy Ploegmakers. U kunt hen telefonisch of via de mail bereiken:

Annelies: anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 0633646887
Roy: royploegmakers@vertrouwenswerk.nl 0648088774

Op www.vertrouwenswerk.nl kunt u terecht voor meer informatie over de werkzaamheden van de externe vertrouwenspersonen. Zij zullen samen met u kijken welke vervolgstappen er nodig of wenselijk zijn. De eerste insteek is meestal een bemiddelend gesprek tussen ouders en school.